Cuptor topire cu basculare

Destinație:

Topirea rezidurilor bogate în Zn (drojdii, granule) în vederea transferării în stare lichidă către cuptoarele de producție a ZnO.
Este un cuptor care lucrează independent, capabil să deservească prin intermediul unei oale de transfer sau în mod direct unul sau mai multe cuptoare de producție ZnO.
AVANTAJE: Capacitatea de basculare oferă o plajă largă de mase cu care se poate încărca cuptorul. Bine armonizat cu cuptorul de producție ZnO, îi poate mări acestuia capacitatea de producție cu aproximativ 20%.