Cuptor de topire prin basculare

Destinație: Topirea rezidurilor bogate în Zn(drojdii, granule) în vederea transferării în stare lichidă către cuptoarele de producție a Zn.
Este un cuptor care lucrează independent, capabil să deservească prin intermediul unei oale de transfer sau în mod direct unul sau mai multe cuptoare de producție Zn.
AVANTAJE: Capacitatea de basculare oferă o plajă largă de mase cu care se poate încărca cuptorul.
Bine armonizat cu cuptorul de producție Zn, îi poate mări acestuia capacitatea de producție cu aproximativ 20%.